Wil je meer weten over het omgaan met kaart, kompas en/of GPS?
Buitensporen verzorgt cursussen waarin op deze oriëntatiemiddelen wordt ingegaan en in de
praktijk wordt geoefend.